As uitstrooien – na crematie

Na crematie moet de asbus officieel een maand in het crematorium bewaard blijven.
Dit een wettelijk bepaalde periode. Deze regeling is ingesteld om verschillende redenen, zo moeten nabestaanden de tijd nemen om een beslissing te maken over wat er met de as moet gebeuren. Bijvoorbeeld het bijzetten van de asbus op een speciaal daarvoor bestemde plek en/of het verstrooien van de as.
Het komt vaak voor dat een testament pas na de crematie wordt geopend, hierin kunnen speciale wensen staan van de overledene, uitstrooien op een speciale plek of wensen over de as verdeling. Zulke wensen zijn niet meer uit te voeren als de as dan al verstrooid is.

Een andere reden is dat Justitie graag een korte periode wenst waarin het mogelijk is om extra onderzoek te doen indien dat nodig is.

Wel kan bij de officier van justitie om een ontheffing van de bewaartermijn worden verzocht, zodat men de asbus eerder mee kan krijgen. Bijvoorbeeld als deze naar het buitenland moet worden gebracht.

As uitstrooien – de mogelijkheden

De as wordt bewaard in een asbus. Op deze asbus staat het crematie nummer en de persoonlijke gegevens van de overledene. Wanneer u de asbus krijgt, kunt u:

  • de as bijzetten in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium of begraafplaats;
  • de as thuis bewaren in de asbus of in een urn;
  • de as meenemen naar het buitenland;
  • begraven in een graf;
  • de as uitstrooien.

Na crematie kan er voor worden gekozen om de as in een daarvoor bestemd gedeelte van een crematorium bij te zetten of uit te strooien. Het verstrooien van as kan gebeuren door of in opdracht van de houder van een crematorium of de houder van een plaats van bijzetting.

De nabestaande kan er ook voor kiezen de as, na ontvangst van de asbus, zelf te verstrooien, bijvoorbeeld op een dierbaar plekje. De gemeente kan regels stellen aan het verstrooien van as op een bijzondere plek. Het is dus niet toegestaan om op een willekeurige plek as te verstrooien. De nabestaande moet eerst bij de gemeente nagaan of op de gewenste plek as verstrooid mag worden.

Veel mensen kiezen ervoor om de as van hun dierbare uit te strooien op een plek van betekenis. Kwam de overledene graag in het bos of op zee? Dan is het een fijn idee om de as hier uit te strooien. Er is veel mogelijk, maar er zijn wel regels waar u zich aan moet houden.

Toestemming grondeigenaar

As uitstrooien in eigen tuin is geen enkel probleem, maar zodra u zich richt tot een ander gebied moet er toestemming gevraagd worden aan de grondeigenaar. Was uw dierbare gek op vissen en zat hij altijd op hetzelfde plekje aan de waterkant? Dan is het een mooi gebaar om de as juist hier uit te strooien. Achterhaal wel eerst wie de grondeigenaar is. Als het om een natuurgebied gaat, kunt u zich vaak richten tot Staatsbosbeheer of Rijkswaterstaat. Staatsbosbeheer heeft tegenwoordig zelfs een aantal bossen beschikbaar gesteld voor uitstrooiing. Dit doen ze onder de naam Stichting Natuurlijk Herdenken. Het is niet mogelijk om de as uit te strooien op een verharde weg.

Uitstrooien op zee

De open zee is de enige plek waar u geen toestemming hoeft te vragen voor het uitstrooien van as. Wel zijn er bedrijven die speciale ceremonies op zee organiseren. Tijdens een boottocht kunt u samen met familie en vrienden de as op zee uitstrooien. Vooral het uitstrooien in bewegend water, zoals een zee met hoge golven, wordt als zeer bijzonder ervaren. De overledene laat zich op deze manier langzaam meevoeren.

Herdenkingsbos

Zoekt u een mooie plek voor iemand die tegen kanker heeft gevochten? Dan is het Koningin Wilhelminabos misschien een mooie plek om de as uit te strooien. Dit herdenkingsbos is bedoeld om overledenen met kanker te herdenken. U kunt hier ook een boom laten planten of een glasplaat laten graferen. Inmiddels zijn er al duizenden namen die het bos herdenkt.

<< Terug naar as bewaren of uitstrooien

Heeft u nog vragen?

Als u vragen heeft kunt u deze stellen via onderstaand contact formulier of via de chat (tijdens kantoor uren)

Uw naam (verplicht)

Uw Email (verplicht)

Telefoon nummer

Onderwerp

Uw bericht