Als u kiest voor een crematie na het overlijden van een dierbare duurt het een hele tijd voordat u de as in handen krijgt. Hierodor hoeft u dus geen overhaaste beslissingen te nemen over de urn of asbestemming.
Een overledene mag niet eerder dan 36 uur na het overlijden gecremeerd worden. In deze dagen kunt u een weloverwogen beslissing maken tussen begraven of cremeren. Ook daarna zal u de as niet direct meekrijgen.

As mee naar huis na crematie

Na de crematie bewaard het crematorium de as minimaal een maand voordat u het mee naar huis mag nemen. Deze periode is wettelijk bepaald in de Wet op lijkbezorging (artikel 59, lid 1)

“De houder van het crematorium draagt zorg voor de bewaring van een asbus gedurende minimaal een maand na het bergen van de as in de bus.” [bron]

Deze regeling is ingesteld om verschillende redenen, zo heeft Justitie graag een korte periode waarin het mogelijk is om extra onderzoek te doen indien dat nodig is. Een andere reden is dat nabestaanden de tijd moeten nemen om een beslissing te maken over wat er met de as moet gebeuren.
Vaak komt het voor dat een testament na de crematie wordt geopend, hierin kunnen speciale wensen staan van de overledene, verstrooiing op een speciale plek of wensen over de as verdeling. Zulke wensen zijn niet meer uit te voeren als de as dan al verstrooid is.

Ook als er geen speciale wensen zijn geeft het de nabestaanden tijd om in deze weken om goed na te denken over de juiste asbestemming en urn.

Ook kunt u alle zaken regelen rondom de uitstrooiing, zodat ook de laatste fase van het afscheid fijn zal verlopen. Denk hierbij aan een mooie datum uitzoeken waarop alle belangrijke personen van de overledene aanwezig kunnen zijn. Misschien wilt u de as wel uitstrooien op zee en moet u een boottocht reserveren.

Ontheffing

Als u speciale wensen heeft voor de as, zoals een verstrooiing in het buitenland, kunt u ontheffing voor het bewaartermijn van vier weken aanvragen bij de officier van justitie.

Hier kunt u meer lezen over as meenemen naar het buitenland?

<< Terug naar as bewaren of uitstrooien