Het is niet fijn om over de kosten van een crematie te praten, maar toch is het een belangrijk onderdeel. Vaak schrikken nabestaanden van de hoge nota die zij ontvangen. Want ondanks een goede uitvaartverzekering worden er bijna altijd extra kosten gemaakt.

Uitvaartverzekering

Zeven op de tien mensen hebben een uitvaartverzekering. Zij betalen maandelijks een klein bedrag om uiteindelijk hun uitvaart te kunnen betalen. Andere mensen kiezen ervoor om zelf te sparen op een spaarrekening. Informeer altijd of de overledene recht heeft op een overlijdensuitkering via zijn of haar werkgever.

Extra kosten

Ook al heeft de overledene een uitvaartverzekering, het is niet zeker dat deze alle kosten dekt. De kans is groot u als kind, echtgenoot of erfgenaam moet bijbetalen. Is er een erfenis? Dan is het mogelijk om de kosten hiermee te dekken. Veel verzekeringen vergoeden alleen de basiskosten en regelen de praktische zaken. Maar zodra uw persoonlijke wensen afwijken van het basispakket worden er extra kosten gemaakt. De urn, bloemstukken en de verstrooiing worden meestal niet vergoed door een uitvaartverzekering. De reden hiervoor is dat de kosten te erg uiteen lopen.

Bijzondere bijstand

In uitzonderlijke gevallen kunt u bijzondere bijstand aanvragen voor een crematie. Als familieleden geen geld hebben om de crematie te betalen en er is geen erfenis achtergelaten kunt u in sommige gevallen bijstand aanvragen bij de gemeente.

<< Terug naar as bewaren of uitstrooien